Διοίκηση του ΔΗ.ΠΕ.Θ.Ι

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο αποτελείται από τους:

  1. Κωτσαντή Χριστίνα – Πρόεδρος, Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική Σύμβουλο Μαμακή-Αθανάσιου Γιαννούλα,
  2. Αϊβατίδης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Μάντζιο Στέφανο,
  3. Λώλης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Βλέτσα Βασίλειο,
  4. Ντόβα Λευκοθέα – δημότης, αντιπρόεδρος,με αναπληρωματικό μέλος την δημότη Νότη Γιάννα,
  5. Ζούκη Ανδρονίκη – δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την δημότη Χαρατσάρη Αγγελική,
  6. Λεοντίου Δήμητρα – δημότης, με αναπληρωματικό μέλος την δημότη Βασιλείου Βασιλική,
  7. Σφαιρόπουλο Νικόλαο σκηνοθέτη – ηθοποιό με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Βαγγελίδη Γρηγόριο, ως εκπρόσωπο των πολιτιστικών φορέων,
  8. Μέγα Βασιλική – Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Δημοτική Σύμβουλο Μπέγκα Αλεξάνδρα,
  9. Βενέτη Μαρία – δημότη, με αναπληρωματικό μέλος τον δημότη Ζήκο Άγγελο.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Καλλιτεχνικοί Διευθυντές του Θεάτρου

Νίκος Παπαδάκης: 1983 (από ίδρυση) έως 9/1987
Νίκος Περέλης: 2/1988 έως 4/1990
Στέφανος Κοτσίκος: 9/1990 έως 5/1993
Γιώργος Τζέρπος: 7/1993 έως 4/2000
Παντελής Παπαδόπουλος: 03/2001 έως 02/2004
Γιώργος Νάκος: 7/2004 έως 6/2007
Σπύρος Μισθός: 10/2007 έως 3/2011
Ελένη Δημοπούλου: 02/2018 έως 6/2020
Χάρης Πεχλιβανίδης: 09/2021 έως τώρα 

 

Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεάτρου

Σπύρος Κατσαδήμας: 1983-1984
Χαρίλαος Τόλης: 1984-1986
Φίλιππας Φίλιος: 1987-1990
Νίκος Ζαρμπαλάς: 1991-1994
Γιάννης Γρατσανίτης: 1995-1998
Ανδρέας Αναγνωστόπουλος: 1999-2002
Βασίλειος Ευταξίας: 01/2003 – 01/2005
Νικόλαος Γκόντας: 02/2005 – 10/2005
Νικόλαος Φάης: 11/2005 – 12/2006
Παναγιώτα Μητροκώστα: 01/2007-06/2008
Νικόλαος Γκόντας: 07/2008
Νικόλαος Φάης: 03/2009 – 12/2010
Μωυσής Ελισάφ: 01/2011 – 02/2013
Γεώργιος Λώλης: 03/2013 – 08/2014
Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου: 09/2015 – 08/2019
Χριστίνα Κωτσαντή: 09/2019