Πρόεδρος

Το Θέατρο είναι ένα σύνθετο πολιτιστικό και καλλιτεχνικό γεγονός με άμεση έκφραση και αναφορά στην κοινωνία, από την οποία πηγάζει και την οποία υπηρετεί. Το Θέατρο εκφράζει το συλλογικό, εκφράζει αρχές και αξίες, αποτυπώνει στάσεις και αντιλήψεις κάθε εποχής.
Η πνευματική δημιουργία και ο πολιτισμός βρίσκουν το Θέατρο ως σύμμαχο κοινής έκφρασης και ανάλογης εκπροσώπησης. Το Θέατρο δεν απεικονίζει μόνο μία εποχή, αλλά, παράλληλα, διαπαιδαγωγεί τις κοινωνίες με τα διαχρονικά μηνύματα που αποπνέει.
Συναντά κανείς σε κάθε θεατρική παράσταση αξίες, πρότυπα, φιλοσοφικά ερωτήματα, υπαρξιακές αναζητήσεις, ενώ, την ίδια στιγμή, διαπιστώνει τον ισχυρό επικοινωνιακό δεσμό που διαμορφώνεται ανάμεσα στους ηθοποιούς και τους θεατές.
Ο άνθρωπος χρειάζεται το Θέατρο και τις αξίες του και το Θέατρο χρειάζεται τους ανθρώπους και την κοινωνία. Ο ένας διαμορφώνει, συμπληρώνει και αναδεικνύει τον άλλο.

O πρόεδρος

Γεώργιος Καψάλης