Φεστιβάλ «Η πόλη μας στη σκηνή»

Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων μετά το πρώτο φεστιβάλ «Η πόλη μας στη σκηνή» που στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία και απέσπασε ιδιαίτερα επαινετικές κριτικές σε όλα τα επίπεδα, προχωρά στην οργάνωση ενός δεύτερου κύκλου παραστάσεων. Οι τοπικές επαγγελματικές θεατρικές ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να δείξουν τη δουλειά τους στο θέατρο «Καμπέρειο», σύμφωνα με όσα συνθέτουν την οργάνωση και παρουσίαση του φεστιβάλ, τα οποία είναι:
1)   Παραχώρηση του θεάτρου «Καμπέρειο» επί 15 ημέρες για κάθε μία, από τρεις το περισσότερο, επαγγελματικές θεατρικές ομάδες προκειμένου να παρουσιάσουν τις παραστάσεις τους, σε ημερομηνίες που ευνοούν τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων του ΔΗΠΕΘΕ.
2)    Εφόσον οι ομάδες που δηλώσουν ενδιαφέρον ξεπεράσουν τις τρεις, τότε θα υπάρξει αξιολόγησή τους από τριμελή επιτροπή.
3)    Οι παραστάσεις θα ανέβουν με τη μορφή της συμπαραγωγής του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων με την κάθε θεατρική ομάδα. Για το λόγο αυτό από το σύνολο των καθαρών εσόδων των εισιτηρίων της κάθε ομάδας θα αποδοθεί ποσοστό 5% συν τον αναλογούντα ΦΠΑ στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
4)    Πλέον του χώρου, που παραχωρείται για έξι ημέρες την εβδομάδα και ωράριο αντίστοιχο με αυτό που αναλογεί στο τεχνικό του προσωπικό (6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως), το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων θα διαθέσει και τα ακόλουθα:
α) ποσό από 3.000 έως 8.000 € για κάθε μία από τις ομάδες, ανάλογα με τη δυναμική της κάθε παραγωγής και συγκεκριμένα: 3.000 € για μονολόγους, 5.000 € για έργα με δύο πρόσωπα και 8.000 € για έργα με τρία ή και επιπλέον πρόσωπα. Τα ποσά αυτά επιβαρύνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
β) Το αναλογούν ποσό θα κατανεμηθεί, μετά από συμφωνία, σε έξοδα της ομάδας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που οφείλει να ακολουθεί η κοινωφελής επιχείρηση. Επιπλέον του ποσού αυτού η κάθε ομάδα θα λάβει το αντίτιμο των εισιτηρίων που θα εκδώσει για τις παραστάσεις της. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου δεν δύναται να ξεπερνάει τα 10,00 € και των εισιτηρίων για ανέργους τα 3,00 €. Τις ενδιάμεσες τιμές των εκπτωτικών εισιτηρίων αποφασίζει η θεατρική ομάδα.
γ) τον καθαρισμό της αίθουσας, το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει (σύμφωνα με το νόμιμο ωράριό του) και τη θέρμανση εφόσον απαιτείται.
δ) την έκδοση και αποστολή δελτίων τύπου για την συμπαραγωγή και την οργάνωση συνέντευξης τύπου πριν την έναρξη των παραστάσεων.
ε) τη δωρεάν μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος σε ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης (το σποτ δημιουργείται από τη θεατρική ομάδα). Οι θεατρικές ομάδες μπορεί να έχουν επιπλέον δικούς τους χορηγούς επικοινωνίας, όπως και οποιονδήποτε άλλο χορηγό για την παράστασή τους.
στ) Κρατήσεις θέσεων κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων.
ζ) την έκδοση περιορισμένου αριθμού αφισών για το φεστιβάλ «Η πόλη μας στη σκηνή» στο οποίο εντάσσονται οι θεατρικές ομάδες για την πραγματοποίηση των παραστάσεών τους.
Από την μεριά της η κάθε θεατρική ομάδα οφείλει, προκειμένου να συμμετάσχει στο φεστιβάλ:
α) να έχει εξασφαλίσει τα συγγραφικά και μεταφραστικά δικαιώματα του έργου, γεγονός που αποδέχεται και αποτελεί βασικό όρο για την συμμετοχή της στο φεστιβάλ, συνυποβάλλοντας με την αίτηση συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση για το θέμα.
β) να εδρεύει και δραστηριοποιείται στην πόλη, ή την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, με αποδεδειγμένο επαγγελματικό θεατρικό έργο και να ακολουθείται από εταιρεία η οποία δικαιούται να εκδίδει εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις, να υπογράφει σχετικά συμφωνητικά, να εισπράττει και αποδίδει ποσά για την υλοποίηση της παραγωγής.
γ) το έργο που θα παρουσιάσει να μην έχει ξαναπαιχθεί στην πόλη των Ιωαννίνων με τους ίδιους συντελεστές (όλους ή στην πλειοψηφία τους) κατά την τελευταία τριετία. Μετά τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ «Η πόλη μας στη σκηνή» η θεατρική ομάδα μπορεί να παρουσιάσει το έργο κατά το δοκούν αναγράφοντας και αναφέροντας ότι είναι συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων.
δ) οι ηθοποιοί να είναι επαγγελματίες τουλάχιστον κατά τα 4/5 και οι καλλιτεχνικοί συντελεστές κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Σε περίπτωση αντικατάστασης στην πορεία συντελεστή, ή συντελεστών, ή ηθοποιών ο αντικαταστάτης τους θα πρέπει να είναι επαγγελματίας, άλλως θεωρείται ουσιαστικός λόγος ακύρωσης της συμμετοχής.
ε) κάθε θεατρική ομάδα μπορεί να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής στο φεστιβάλ και για μία θεατρική παραγωγή. Σε περίπτωση συνεργασίας περισσότερων ομάδων για την υλοποίηση της θεατρικής παραγωγής το αίτημα υποβάλλεται από το βασικό φορέα υλοποίησης και προσκομίζεται συμφωνητικό συνεργασίας υπογεγραμμένο από τα συνεργαζόμενα μέρη.
στ) η αίτηση συμμετοχής της θεατρικής ομάδας, μαζί με τους συντελεστές της παραγωγής, το προτιμώμενο δεκαπενθήμερο παρουσίασης των παραστάσεών της και τον πλήρη και τεκμηριωμένο προϋπολογισμό της, θα πρέπει να υποβληθούν στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων το αργότερο έως την Τρίτη 30 Απριλίου 2019. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται το ιστορικό της θεατρικής ομάδας, τα βιογραφικά των συντελεστών της παραγωγής και η υπεύθυνη δήλωση για την εξασφάλιση των συγγραφικών και μεταφραστικών δικαιωμάτων του έργου.
ζ) εφόσον ομάδες, επιλέξουν τον ίδιο χρόνο παρουσίασης που ευνοεί τον προγραμματισμό του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και δεν υπάρξει μεταξύ τους συμφωνία, διενεργείται κλήρωση στα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ.
η) οφείλει να αναγράφει σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας της ότι το έργο ανεβαίνει και παρουσιάζεται ως συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Η πόλη μας στη σκηνή».
θ) να αποδίδει στο ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων κατάσταση με την ημερήσια κίνηση εισιτηρίων («μπορντερό»).
ι) σε περίπτωση ελλείψεων κάποιων από τα ζητούμενα στοιχεία ενημερώνεται η θεατρική ομάδα για τη συμπλήρωσή τους. Εάν αυτά δεν προσκομιστούν σε εύλογο χρονικό διάστημα, η αίτηση συμμετοχής αποκλείεται.

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Περισσότερα...