Ιωάννινα 28 Μαρτίου 2023
Αριθ. πρωτ. -502-

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων

Τακτικά μέλη
1) Χριστίνα Κωτσαντή Πρόεδρος του Δ.Σ., 2) Λευκοθέα Ντόβα Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., 3)
Ιωάννης Αϊβατίδης Μέλος του Δ.Σ., 4) Γεώργιος Λώλης Μέλος του Δ.Σ., 5) Ανδρονίκη Ζούκη Μέλος
του Δ.Σ., 6) Δήμητρα Λεοντίου Μέλος του Δ.Σ., 7) Βασιλική Μέγα Μέλος του Δ.Σ., 8) Νικόλαος
Σφαιρόπουλος Μέλος του Δ.Σ., 9) Μαρία Μαρινίδου-Βενέτη Μέλος του Δ.Σ.
Αναπληρωματικά μέλη
1) Γιαννούλα Μαμακή-Αθανασίου αναπληρώτρια Πρόεδρος, 2) Γιάννα Νότη αναπληρώτρια
Αντιπρόεδρος, 3) Στέφανος Μάντζιος, 4) Βασίλειος Βλέτσας, 5) Αγγελική Χαρατσάρη, 6) Βασιλική
Βασιλείου, 7) Αλεξάνδρα Μπέγκα, 8) Γρηγόριος Βαγγελίδης, 9) Άγγελος Ζήκος, αναπληρωματικά
μέλη του Δ.Σ.
Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31
Μαρτίου και ώρα 15:00’ στα γραφεία του Θεάτρου (Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Παπάζογλου &
Αραβαντινού γωνία {αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, 1ος όροφος}.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2023 – Εισήγηση για σύνταξη του τμήματος
του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (ΟΠΔ) του Δήμου Ιωαννιτών το οποίο αφορά τον
Πίνακα 5Γ “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Ν.Π.Ι.Δ. των O.Τ.Α.”: αναμόρφωση
του 5Γ Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΝΠΙΔ επιχείρησης
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Κωτσαντή Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Απολογισμός του έτους 2022
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Πεχλιβανίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της επιχείρησης
3. Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Ιωαννιτών για τον μήνα Απρίλιο 2023
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Κωτσαντή Πρόεδρος του Δ.Σ.
4. Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Ιωαννιτών για τον μήνα Μάιο 2023
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Κωτσαντή Πρόεδρος του Δ.Σ.
5. Τροποποίηση απόφασης 08/08.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΒ5ΠΟΡ28-ΦΣΚ) για ορισμό ατόμου στην
επιτροπή παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης 2023
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Κωτσαντή Πρόεδρος του Δ.Σ.
6. Τροποποίηση απόφασης 11/08.02.2023 (ΑΔΑ: Ρ6ΒΤΟΡ28-ΦΒΓ) συμμετοχή σε πρόγραμμα
ΔΥΠΑ για πρόσληψη 2 ατόμων
Εισηγήτρια: κ. Χριστίνα Κωτσαντή Πρόεδρος του Δ.Σ.

7. Μεταφορά της παράστασης 801,5m στη Θεσσαλονίκη. Οικονομικός προϋπολογισμός.
Τιμολογιακή πολιτική.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Πεχλιβανίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της επιχείρησης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της
ΔΗ.(κ.ε.) ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων

Χριστίνα Κωτσαντή
Αντιδήμαρχος Ιωαννίνων

Ανακοίνωση: 1) Γραφείο Δημάρχου, 2) Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Για τα τακτικά μέλη: Σε περίπτωση απουσίας σας από τη συνεδρίαση παρακαλούμε να
ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή σας.

Μέγεθος γραμμάτων
Αντίθεση

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Περισσότερα...